Shiboriboken

SHIBORI – Hemslöjdens Förlag 2019, ISBN 978-91-87471-15-5