Isho

Under en period reste jag ofta till Dalarna. Jag fascinerades av landskapets folkdräkter och alla de plaggdelar de består av. Jag älskar kombinationen av tekniker och material, blandningen av mönster och färg: rutigt, blommigt och randigt, rött, grönt, gult och rosa.
Under samma period studerade jag japanska dräkter och gjorde även en resa till Japan. Det finns många beröringspunkter mellan folkliga traditionella kläder i Sverige och Japan – givetvis också många skillnader. I Japan var ullfibern länge helt okänd, likaså teknikerna stickning och virkning.
Hur hade plagg kunnat se ut om de båda kulturerna tidigt haft kontakt? Hur hade japanska mönster kunnat appliceras på svenska dräktsnitt? Hur hade i Sverige vanligt förekommande material och tekniker kunnat användas i japanska dräkter?
Den gemensamma nämnaren i projektet ISHŌ är tekniken ”shibori”, som förekommit i båda kulturerna. I Sverige blygsamt använd i en enkel form; i Japan utvecklad till fulländning.
Jag använder tekniken på mitt eget sätt.