SHIBORI  Hemslöjdens Förlag 2019  ISBN: 978-91-87471-15-5
 
Foto / ©: Anna Molander och Thomas Harrysson